Ta Astma Testen her

Testen av astmakontroll er et validert spørreskjema som på bakgrunn av 5 spørsmål om symptomer og bruk av anfallsmedisin, gir et bilde av graden av astmakontroll de siste 4 ukene. Etterpå kan du laste ned svarene dine og ta dem med til legen.

1. Hvor ofte de siste 4 ukene har astmaen hindret deg i å gjøre så mye som du pleier på jobben, skolen eller hjemme?

2. Hvor ofte de siste 4 ukene har du hatt åndenød?

3. Hvor ofte de siste 4 ukene har astmasymptomene dine (hvesende pust, hoste, åndenød, trykk for brystet eller smerter) vekket deg i løpet av natten eller tidligere på morgenen enn normalt?

4. Hvor ofte de siste 4 ukene har du brukt inhalator eller spray med anfallsmedisin?

5. Hvor godt mener du astmaen din har vært kontrollert i de siste 4 ukene?

Poeng: mindre enn 15

Svarene du har gitt i testen, viser at din astma kan være dårlig kontrollert de siste 4 ukene. Vennligst kontakt legen eller sykepleieren din med det samme.

Last ned PDF/Skriv ut

 

Snakk med legen din

Hvis du synes det er skremmende å snakke med legen om symptomene dine, har vi her noen tips som kan være til hjelp under samtalene med legen.

Tip 1

Legen din vil sannsynligvis stille deg mange spørsmål. Før legebesøket er det lurt om du bruker et par minutter på å tenke over hvilke spørsmål det kan være og hvilke svar og/eller opplysninger du gjerne vil dele med legen:

 • Notér symptomene dine og det som har utløst astmaen de siste par ukene — let etter eventuelle mønstre som kan ligge bak en økning av astmasymptomer eller astmaanfall.
 • Hvis du er utsatt for støv, pollen eller hudflass fra dyr når astmasymptomene oppstår, så kan det bety at astmaen din forverres av disse allergenene. Det må du nevne for legen din. Tenk over de situasjonene du befinner deg i når symptomene dine oppstår eller forverres, og om det er allergener i nærheten.
 • Legen din vil kanskje spørre deg om hvordan astmaen er i dag (på konsultasjonsdagen). Kanskje du har en god dag, men tenk over hvordan astmaen din generelt har vært - den siste uken, de siste 14 dagene eller den siste måneden.
 • Vær åpen og ærlig — du må ikke holde noe tilbake.

Tip 2

Lag en liste over spørsmålene du vil stille legen eller sykepleieren for å få de rådene og svarene du trenger. Du kan kanskje starte med disse spørsmålene og tilføye dine egne:

 • Hvordan vet jeg om astmaen påvirker hverdagen min eller ikke? kan være en veiledning til hvordan astmaen for tiden påvirker hverdagen din. Ta en utskrift av resultatene dine, og ta dem med til legen.
 • Hvordan vet jeg om astmaen min er lett eller alvorlig?
 • Hvordan vet jeg om astmaen forverres av allergener?
 • Må jeg testes for en allergi? Hvilken test ville det være, og hvordan utføres den?
 • Hvilke forslag har du som kan hjelpe meg med å kontrollere astmaen min? Kan jeg få en personlig astmahandlingsplan?
 • Hvilke astmabehandlinger og hvilken astmamedisin passer for meg?

 

Poeng: 16 til 19

Svarene du har gitt I testen, viser at dine astmasymptomer er muligens ikke så godt kontrollert som de kan være de siste 4 ukene. Det kan være mer du og legen/sykepleieren din kan gjøre for å kontrollere astmasymptomene.


Last ned PDF/Skriv ut

 


Snakk med legen din

Hvis du synes det er skremmende å snakke med legen om symptomene dine, har vi her noen tips som kan være til hjelp under samtalene med legen.

Tips 1

Legen din vil sannsynligvis stille deg mange spørsmål. Før legebesøket er det lurt om du bruker et par minutter på å tenke over hvilke spørsmål det kan være og hvilke svar og/eller opplysninger du gjerne vil dele med legen:

 • Notér symptomene dine og det som har utløst astmaen de siste par ukene — let etter eventuelle mønstre som kan ligge bak en økning av astmasymptomer eller astmaanfall.
 • Hvis du er utsatt for støv, pollen eller hudflass fra dyr når astmasymptomene oppstår, så kan det bety at astmaen din forverres av disse allergenene. Det må du nevne for legen din. Tenk over de situasjonene du befinner deg i når symptomene dine oppstår eller forverres, og om det er allergener i nærheten.
 • Legen din vil kanskje spørre deg om hvordan astmaen er i dag (på konsultasjonsdagen). Kanskje du har en god dag, men tenk over hvordan astmaen din generelt har vært - den siste uken, de siste 14 dagene eller den siste måneden.
 • Vær åpen og ærlig — du må ikke holde noe tilbake.

Tips 2

Lag en liste over spørsmålene du vil stille legen eller sykepleieren for å få de rådene og svarene du trenger. Du kan kanskje starte med disse spørsmålene og tilføye dine egne:

 • Hvordan vet jeg om astmaen påvirker hverdagen min eller ikke? kan være en veiledning til hvordan astmaen for tiden påvirker hverdagen din. Ta en utskrift av resultatene dine, og ta dem med til legen.
 • Hvordan vet jeg om astmaen min er lett eller alvorlig?
 • Hvordan vet jeg om astmaen forverres av allergener?
 • Må jeg testes for en allergi? Hvilken test ville det være, og hvordan utføres den?
 • Hvilke forslag har du som kan hjelpe meg med å kontrollere astmaen min? Kan jeg få en personlig astmahandlingsplan?
 • Hvilke astmabehandlinger og hvilken astmamedisin passer for meg?

 

Poeng: 20 til 24

Svarene du har gitt I testen, viser at dine astmasymptomer virker å være godt kontrollerte de siste 4 ukene. Fortsett å snakke med legen/sykepleieren din om astmakontroll.


Last ned PDF/Skriv ut

 


Snakk med legen din

Hvis du synes det er skremmende å snakke med legen om symptomene dine, har vi her noen tips som kan være til hjelp under samtalene med legen.

Tips 1

Legen din vil sannsynligvis stille deg mange spørsmål. Før legebesøket er det lurt om du bruker et par minutter på å tenke over hvilke spørsmål det kan være og hvilke svar og/eller opplysninger du gjerne vil dele med legen:

 • Notér symptomene dine og det som har utløst astmaen de siste par ukene — let etter eventuelle mønstre som kan ligge bak en økning av astmasymptomer eller astmaanfall.
 • Hvis du er utsatt for støv, pollen eller hudflass fra dyr når astmasymptomene oppstår, så kan det bety at astmaen din forverres av disse allergenene. Det må du nevne for legen din. Tenk over de situasjonene du befinner deg i når symptomene dine oppstår eller forverres, og om det er allergener i nærheten.
 • Legen din vil kanskje spørre deg om hvordan astmaen er i dag (på konsultasjonsdagen). Kanskje du har en god dag, men tenk over hvordan astmaen din generelt har vært - den siste uken, de siste 14 dagene eller den siste måneden.
 • Vær åpen og ærlig — du må ikke holde noe tilbake.

Tips 2

Lag en liste over spørsmålene du vil stille legen eller sykepleieren for å få de rådene og svarene du trenger. Du kan kanskje starte med disse spørsmålene og tilføye dine egne:

 • Hvordan vet jeg om astmaen påvirker hverdagen min eller ikke? kan være en veiledning til hvordan astmaen for tiden påvirker hverdagen din. Ta en utskrift av resultatene dine, og ta dem med til legen.
 • Hvordan vet jeg om astmaen min er lett eller alvorlig?
 • Hvordan vet jeg om astmaen forverres av allergener?
 • Må jeg testes for en allergi? Hvilken test ville det være, og hvordan utføres den?
 • Hvilke forslag har du som kan hjelpe meg med å kontrollere astmaen min? Kan jeg få en personlig astmahandlingsplan?
 • Hvilke astmabehandlinger og hvilken astmamedisin passer for meg?

 

Poeng: 25

Svarene du har gitt i testen, viser at du har hatt TOTAL KONTROLL over astmaen de siste 4 ukene. Du har ikke hatt noen symptomer og ingen astmarelaterte begrensninger i hverdagen. Kontakt legen din eller sykepleieren hvis det skjer endringer.


Last ned PDF/Skriv ut

Download PDF / Print

Asthma Control Test (ACT™) © 2002, 2009 QualityMetric Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. ACT™ er et varemerke som tilhører QualityMetric Incorporated.