Behandlingsmål for astma og allergisk astma

Behandlingsmål for astma og allergisk astma1

Målet for behandlingen er at astmaen din skal være velkontrollert, det vil si at du:

   • Har få eller ingen astmasymptomer
   • Ikke har nattlige symptomer
   • Har få eller ingen begrensninger når det gjelder fysisk aktivitet
   • Har minimalt forbruk av anfallsmedisin
   • Ikke opplever alvorlige anfall eller innleggelser 
   • Har normal lungefunksjon

Formålet med å oppnå god astmakontroll er dessuten å redusere risikoen for svekket lungefunksjon på sikt.

Hvis du har astma og stadig opplever symptomer til tross for behandling med inhalasjonssteroider og bronkodilatorer, bør du henvises til en allergiklinikk eller lungemedisinsk avdeling for å få undersøkt om det er andre årsaker til den manglende effekten, eller om det er behov for tilleggsbehandling med biologiske legemidler, f.eks. ved alvorlig allergisk astma.

Har du god kontroll over astmaen din? Test det her

Hvor ofte bør jeg gå til legen og få sjekket astmaen min?

Hvis du nylig har fått diagnosen astma, vil kanskje legen din eller sykepleieren ha hyppige besøk av deg for å overvåke dine symptomer og din astmabehandling

Senere trenger du kanskje ikke gå til legen så ofte, avhengig av hyppighet og alvorlighetsgrad.

Du bør alltid ha som mål å følge planen og rådene som legen din gir deg.

1. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guide-wms.pdf, lest 11.06.2019

Updated: 06-03-2019